Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

De door MediLease op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. De op of via deze internetsite aangeboden informatie geldt niet als advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De door MediLease verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Wanneer MediLease hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat zij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MediLease alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door MediLease niet geverifieerd.

Wegens hemelvaart zijn wij op donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 gesloten.