De voordelen van E-Health

In dit artikel wordt verder ingezoomd op de voordelen van E-Health en leggen wij uit waarom dit te maken heeft met drie pijlers: geld, tijd en behandeling. Ook wordt uitgelegd hoe deze voordelen worden ervaren in de verschillende takken van de zorg.

In dit artikel

Inhoudsopgave

Wanneer we praten over E-Health, zijn er verschillende voordelen die de zorg ervaart. Omdat het veelal de combinatie is van het gebruik van digitale apparatuur om hiermee bijvoorbeeld werkdruk te verlichten, zijn er drie verschillende gebieden waarop deze voordelen ontstaan. Deze drie gebieden zijn:

  • Geld
  • Tijd
  • Behandeling

Voordelen van E-Health

Geld: Kostenbesparing door de inzet van slimme gezondheidszorg

Arbeid kost geld. Expertise kost geld. Geestelijke gezondheidszorg is bijvoorbeeld een dure tak van zorg. Dit komt doordat psychologen, psychiaters en andere experts op het gebied van geestelijke verzorging erg lang worden opgeleid en er een constante schaarste is. Dit is daarom een goede reden om te kijken waar er geld bespaard kan worden. Dit is zowel voor de patiënt als voor de verzorger. Alles wat de patiënt zelf al kan doen, het liefst van huis uit, is meegenomen. Dit geeft de patiënt het gevoel dat deze meehelpt, en zo komt het persoonlijke aspect er ook meer in voor. Door het geld dat bespaard wordt door de patiënten, kan er meer tijd effectief met de behandelingen gedaan worden.

Het voordeel dat we hiermee ervaren is vooral gebaseerd rondom de inzetbaarheid van deze financiële middelen. Het opent nieuwe budgetmogelijkheden voor andere zorg en eventueel intensievere zorg. Dit ontwikkelt met een sneltreinvaart omdat de overheid het steunt dat er meer processen geautomatiseerd worden met betrekking tot de zorg. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat de gelden die vanuit de overheid beschikbaar gesteld worden puur en alleen voor de zorg worden ingezet. Deze kunnen directer worden ingezet wanneer er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen directe zorg en E-Health. Ook zijn er juist weer extra gelden beschikbaar gemaakt voor het financieren van E-Health toepassingen.

De voordelen van E-Health

Tijd: tijd besparen door de inzet van digitale zorg

Zoals hierboven kort beschreven is een belangrijker pijler van E-Health de tijd die bespaard kan worden door de inzet van digitale middelen in de zorg. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld zelf online een afspraak inplannen met hun zorgverlener. In plaats van dat een afspraak fysiek plaatsvindt, vindt er nu online een consult plaats en hoeven de patiënt en de zorgverlener elkaar niet meer fysiek op locatie te treffen. Dit maakt het mogelijk voor de zorgverlener om meerdere afspraken op een dag in te plannen.

Daarnaast maakt E-Health het mogelijk om op afstand inzicht te krijgen in de gezondheid van de patiënt. Deze informatie kan vervolgens gedeeld worden met de behandelaar of mantelzorger. Het belangrijkste voordeel is dat de patiënt niet hun gehele medische geschiedenis opnieuw hoeven te vertellen. De zorgverlener kan hierdoor sneller en gerichter de juiste zorg bieden, zonder dat er veel tijd aan de diagnose wordt besteed.

Behandeling: dynamische behandelmethoden toepassen

De behandelingen die verbeterd kunnen worden door de inzet van E-Health, zijn ook erg breed. Dit gezegd hebbende, de meeste zorg-gerelateerde instellingen zijn druk bezig met ontdekken waar E-Health een verbeterende factor kan spelen. Ook zijn veel zorginstellingen bezig om middels het inzetten van zorgmedewerkers de patiënten te leren om te gaan met E-Health. Een voorbeeld hiervan is de thuiszorg. Door in de thuiszorg E-Health in te zetten en op afstand bijvoorbeeld bepaalde waarden van een persoon in de gaten te houden. Hiermee wordt het aantal huisbezoeken drastisch teruggedrongen wat er weer voor zorgt dat de zorgmedewerkers meer tijd hebben voor andere patiënten. Hiermee verandert de behandeling omdat deze eerstgenoemde patiënten zo vaker online worden benaderd. Ook leren de zorgmedewerkers ze (vaak ouderen) om te gaan met het gebruik van bepaalde digitale apparatuur.

“Alle voordelen zijn met elkaar verbonden, en dat zorgt voor een soort vicieuze cirkel”

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten E-Health. Deze zijn: E-Health zonder zorgverlener (zelfhulp). E-Health met een zorgverlener die de patiënt kent en E-Health met een zorgverlener die de patiënt niet kent. Hier zijn dus ook bij alle drie verschillende kosten aan verbonden omdat bij elke vorm van behandeling er een andere intensiteit aan behandeling plaatsvindt. Op vrijwel elk gebied van zorg (waarbij E-Health kan worden gebruikt) zijn zorgwerknemers steeds meer manieren aan het zoeken om E-Health te implementeren. Ook zijn er natuurlijk maatschappelijke invloedsfactoren die dit proces versnellen. COVID-19 is hier een erg goed voorbeeld van.

Hoe kan ik E-Health financieren?

Veel zorginstellingen worstelen nog steeds met de vraag: hoe financier ik E-Health? Het DOT- en DBC-systeem sluit namelijk in vele gevallen niet aan bij investeringen in E-Health. MediLease heeft in de loop van onze 35 jaar ervaring de do’s en dont’s van de medische sector goed leren kennen. We weten waar de pijnpunten zitten, hoe we die kunnen wegnemen door mee te denken en vooruit te kijken en hoe we tot bevredigende financieringen kunnen komen. Ook in het financieren van E-Health heeft MediLease kennis, netwerk en expertise. Indien u hierover eens wilt sparren kunt u contact opnemen met onze expert op dit gebied; Philip van den Heuvel.

Philip van den Heuvel
Philip van den Heuvel

Wilt u vrijblijvend eens sparren?

Neem dan gerust contact met mij op!

Deel dit artikel

Email
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Anderen bekeken ook:

Hoe het ooit begon “Toen Wiechert en ik Dalton Medical in 2001 oprichtten, hadden we een duidelijke visie: een vooraanstaand bedrijf …

Wegens hemelvaart zijn wij op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024 gesloten.